Jak narysować Scrum?

Wdrażając Scrum w organizacji, w zespole lub kiedy zatrudniamy nowego dewelopera do zwinnego zespołu, w pierwszej kolejności przeprowadzamy szkolenie Scrum. W związku z tym rysujemy na flipchartach cały proces omawiając poszczególne artefakty, zdarzenia oraz role. 

Podczas pierwszego szkolenia zwykle przyswajamy sobie tylko część informacji. Poniższy schemat powinien posłużyć, jako przypomnienie oraz odświeżenie wiedzy dotyczącej Scrum. Zachęcam do częstego spoglądania na ten rysunek aż do momentu, kiedy wszystkie jego elementy będą wystarczająco zrozumiałe.

Poniższy rysunek narysowałem i omówiłem jakiś czas temu dla klientów chcących poznać tajniki naszej pracy.

Scrum Framework

Jeżeli sam rysunek nie wystarczy 😉 zapraszam do aktywnej dyskusji i pytań.