Jak to jest z wartością „Respect” w Agile?

Zwinność to nie tylko metodyka pracy, ale przede wszystkim system wartości, bez których nie da się pracować w Agile. Czy to Kanban, Scrum czy XP wszystkie one definiują podstawowe wartości na których opiera się proces. 

respect

Niezależnie od frameworku w którym jest nam dane pracować, zdefiniowany jest różny zestaw wartości. Wspólną oraz jedną z najważniejszych wartości wszystkich tych procesów jest „Respect”. W bezpośrednim tłumaczeniu „Respekt”. Słownik synonimów podaje wiele słów bliskoznacznych:

 • Poważanie
 • Szacunek
 • Uszanowanie
 • Uznanie
 • Poszanowanie
 • Rewerencja
 • Posłuch
 • Estyma
 • Mir
 • Autorytet
 • Prestiż
 • Atencja
 • Uważanie

Jak widzimy, częstym znaczeniem tego słowa jest relacja między dwoma osobami często będącymi w relacji kierownik-podwładny lub ekspert-junior. Czy jednak o taką wartość i relację chodzi w Agile? Oczywiście, że nie! Chodzi tutaj o coś zupełnie innego. Właśnie z powodu błędnego tłumaczenia na język polski lub błędnego rozumienia oryginału następuje niezrozumienie tej podstawowej wartości w procesach Agile. „Respect” powinien być rozumiany jako respektowanie odrębności, uznanie prawa do posiadania własnego zdania oraz bycie kompletnym członkiem zespołu.

Weźmy na przykład zespół Scrumowy. Członkami takiego zespołu są deweloperzy, Scrum Master oraz Właściciel Produktu. Wszystkie te role mają ważne zadania do realizacji w procesie i bez wzajemnego poszanowania nie byłyby w stanie zapewnić 3 filarów, na których zbudowany jest framework, czyli Inspekcja, Transparencja, Adaptacja. Nie wyobrażam sobie jak można współpracować razem nie wysłuchując innych! Przecież nikt nie jest nieomylny.

Everyone is right only partially

Nawet najlepsi specjaliści czasami się mylą, a przecież tutaj chodzi o wspólną odpowiedzialność za produkt. Każdy ma prawo do wypowiedzenia własnego zdania. Nawet jeżeli wydaje się ono mało istotne, to może dać do myślenia czy na pewno wszystko idzie w dobrym kierunku. Przecież siłą zespołu jest on sam, a wiedza zespołu niejednokrotnie przewyższa wiedzę każdego z jej członków z osobna.

Wiedza zespołu to suma wiedzy poszczególnych jego członków i korzyści wynikających ze współpracy (efekt synergiczny)

W zespołach Scrum wszyscy są za coś odpowiedzialni i jednocześnie wszyscy czymś zarządzają. Właściciel produktu zarządza Backlogiem, Scrum Master zarządza procesem a deweloperzy zarządzają i organizują swoją pracę. W praktyce oznacza to, że wszyscy członkowie zespołu Scrum mają równe prawa do wypowiadania się w temacie swoich kompetencji i produktu, który razem tworzą.

Wynika z tego, że „Respect” powinny określać słowa związane z poszanowaniem zdania innego człowieka a nie bezpośrednie tłumaczenie „Respekt” oznaczający posłuch i autorytet. Nie bójmy się wyjaśniać innym, którzy mylnie rozumieją tę najważniejszą wartość Agile, jakie jest właściwe jej znaczenie.